Dla Rodziców

 

Statut i obowiązujące regulaminy dostępne są w sekretariacie przedszkola

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Wyposażenie dziecka przed przyjściem do przedszkola

Ulotka adaptacyjna

Artykuły edukacyjne