OFERTA PRZEDSZKOLA

godziny otwarcia 6.00- 17.00

realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program

realizacja profilu muzyczno- sportowego

wykwalifikowana kadra pedagogiczna

pomoce nauczyciela w każdej grupie

strona internetowa z relacjami z działalności przedszkola i artykułami edukacyjnymi dla rodziców

ZAJĘCIA EDUKACYJNE (uzależnione od wieku dzieci)

nauka języka angielskiego

nauka języka niemieckiego

muzyka z rytmiką

zajęcia z wychowania fizycznego

zajęcia szachowe

zajęcia taneczne Zumba

cykliczne koncerty i teatrzyki przedszkolne na terenie placówki

zajęcia artystyczne w tym wdrażanie do kontaktu z muzyką poważną, edukacją teatralną i plastyczną

zajęcia z logopedą i oligofrenopedagogiem wg potrzeb dzieci

 

 

Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do ustalania ilości zajęć edukacyjnych w tygodniu w zależności od wieku dzieci i ich potrzeb.