Rekrutacja

************

Rekrutacja do Przedszkola Żak rozpoczyna się 1 lutego 2019 r. i trwa do wyczerpania miejsc. Dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Należy pobrać z sekretariatu przedszkola lub ze strony internetowej

KARTĘ ZAPISU DZIECKA

i wypełnioną złożyć w placówce

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

************

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Uwaga!

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest uiszczenie jednorazowej i bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł na konto placówki do dnia 31.03.2019r.
W przypadku braku płatności w w/w terminie lub rezygnacji rodziców, do przedszkola będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej, która jest dostępna w sekretariacie.